Od roku 1992 se specializuji na přímou práci s dětmi nebo mladými lidmi, dospělými, jež mají následující obtíže:
 • vadná výslovnost
 • specifické poruchy učení, chování
 • impulzivita, agresivita, závislosti, fobické stavy, úzkosti a strach
 • problematické zařazení do kolektivu
 • snížené rozumové schopnosti
 • syndromy ADHD, Aspergerův syndrom, dětský autismus 
 • a jiná specifika
Vytvářím individuální plán na základě diagnostické metody či vyzískaných informací. Plán je intervenčně zaměřen na konkrétní problém, který je řešen v praxi. 
    Pracuji se skupinami,  jednotlivci, rodinným a školním systémem. 

 

 
Užívané metody (viz Popis metod :
 • Terapeutické postupy KBT zaměřené na konkrétní potíže
 • Speciálně pedagogické postupy osobního zvládání specifických poruch učení a chování, ADHD
 • Programy KUPOZ, KUPREV k reedukaci poruchy pozornosti a k podpoře školní zralosti
 • Diadická vývojová psychoterapie zaměřená na raná traumata

 • Logopedická náprava vadné výslovnosti
 • Školní a rodinné poradenství
 • Diagnosticko intervenční program
 • Zážitková pedagogika
 
Praxe v oblastech:
 • Náhradní rodinná péče
 • psychopedie
 • logopedie
 • pedagogika, speciální pedagogika, zážitková pedagogika